සුනඛාවලෝකනය වෙනුවට සිංහාවලෝකනය

මොකක්ද මේ…? ඊට කලින් පුංචි කතාවක් තියෙනවා කියන්න. පාරේ ඉන්න බල්ලෙක් ළඟට ගලක් දාලා බලන්න. බල්ලා කරන්නේ ටක්ගාලා ගල අල්ලලා හපන එක. ඒත තමා සුනඛාවලෝකනය. නමුත් සිංහයෙක්ට ගලක් ගහලා බලන්න. සිංහයා කරන්නේ ගල ආපු තැන ගැන බලන එක. ඒක තමා සිංහාවලෝකනය.

හිතුවක්කාර ජීවිතය 04 – අක්කා ගැන මතක…

හිතුවක්කාර ජීවිතය 03 මෙතැනින්… මොකද මේ…? මේ කතාව චරිත ගැන කියන්න වියදම් කරන්නේ…? ඔව්… මේ හිතුවක්කාර ජීවිතය ගොඩනැගෙන්නේ තවත් බොහෝමයක් චරිතවල එකතුවෙන්. පුංචි මතකයන් ගොඩකින් හැදිච්ච මේ ජීවිතය ඉදිරි කාලයක් පුරාවට රතු පැහැයෙන් හැඩවෙන්න ඒ හැම මතකයක්ම හේතුවක් වුණා.

හිතුවක්කාර ජීවිතය 03 – අාච්චිලා තරහ වෙලා…

හිතුවක්කාර ජීවිතය 02 මෙතැනින්… පසුගිය සතිවල හිතුවක්කාරයා එක්ක යාළුවෙක් කිව්වා මෙහෙම, ‘‘මචං, මේ කතාවෙ කිසිම රතු ගතියක් නෑනේ. “ ඔව්, මං මුලින්ම කිව්වා වගේ හිතුවක්කාරයා රතු වෙන්නේ මීට අවුරුදු 6-7කට කලින්. (ඒ ගැන මෙතැනින්) ඉතිං මේ හිතුවක්කාරයා පුංචි අවධියේ එයාගේ සිතුවිලි, අත්දැකීම් සේරම මේ සමාජයේ සාමාන්‍ය ජන සංස්කෘතිය එක්ක බැඳිච්ච ඒවා. එහෙම සිතුවිලි ලෝකයක් වටා තමා…

හිතුවක්කාර ජීවිතය 02 – අම්මා ගැන මතකය…

හිතුවක්කාර ජීවිතය 01 මෙතැනින්… Painting by Sagarika Sen අතීත මතක ගුහාවක දසත සරනා අතරේ හැම අඳුරු මුල්ලකම සහන් එළියක්ව පෙනෙන්නේ ඔබේ රුව… හැම මතක දිය සීරාවක්ම අතරේ දියවී ගලන්නේ ඔබේ හඬ… පොළා පනින පද පේලි වළාවකම පාවි පාවී ඇදෙන්නේ ඔබේ රුව… නෙලා කඳුලු මල් සෝලි සලා වැටෙන පද දෝලි රිදුම්කවන්නේ ඔබේ මතකය… අම්මේ… මේ හිතුවක්කාර…